Echtscheiding

Een scheiding is altijd een emotionele aangelegenheid. En tegelijkertijd moeten er veel zaken goed en zorgvuldig geregeld worden. Als er bovendien kinderen in het spel zijn, wordt er een beroep gedaan op de ouderlijke plicht om hen zoveel mogelijk te ontzien. Ondanks dat men uit elkaar gaat als partner, blijft men (doorgaan als) ouder.

Daarom kiezen veel mensen voor mediation bij scheiding. Onder leiding van een ervaren mediator komen partijen (weer) met elkaar in gesprek. De emotie krijgt een plek, maar de praktische zaken worden ook degelijk afgehandeld. Uiteindelijk ontstaat er dan voor iedereen weer een nieuw perspectief en een nieuwe toekomst.

Bij echtscheiding zijn 4 hoofdfasen te onderscheiden:

 1. De partners
 2. De kinderen (indien aanwezig)
 3. Inkomen
 4. Vermogen

 

Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 • Omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

In het mediationproces bij echtscheiding doorlopen wij altijd deze 4 fasen. Grondig en gestructureerd. Dan weet u zeker dat alles aan bod komt en is de kans op een voor beide partijen geslaagd traject het grootst. Daarbij schakelen we waar nodig en/of noodzakelijk externe deskundigen in. Zodat alles ook juridisch en fiscaal helemaal klopt.