Conflicthantering

Het is goed denkbaar dat er een conflict sluimert, maar nog niet heeft geleid tot een situatie waarbij partijen tegenover elkaar staan. Of dat er situaties zijn, die uiteindelijk kunnen uitmonden in een conflict. Denk daarbij aan oplopende irritaties, weerstanden, dwarsliggen, ziek melden, elkaar vermijden, etc..

In dat soort situaties helpen wij ook. Daarbij trachten we de onderlinge relaties te herstellen, zonder direct een mediation traject te starten. Dat hoeft wellicht nog niet, en is het een te zwaar middel. Als u er op tijd bij bent, is het vaak goed mogelijk een potentieel conflict in de kiem te smoren, en op die manier te voorkomen.

Wij beschikken over uitgebreide ervaring in het werken met en in organisaties. Op alle niveaus, in allerlei omgevingen. Naast mediation zijn we ook geschoold in coaching en attitude verandering. Dit alles zetten we graag in om waar mogelijk een conflict te vermijden.