Het mediationtraject

Initiatief tot mediation

De eerste stap is dat u, of uw partner of uw werkgever het idee oppert om via mediation het conflict trachten op te lossen. Het kan ook voorkomen dat het idee voor mediation van een derde, bijvoorbeeld de bedrijfs- of huisarts of een rechter komt.

Kennismakingsgesprek met de mediator

Onze voorkeur gaat uit naar persoonlijk contact. U leert ons kennen en wij u. Wij kunnen dan ook aangeven hoe wij de te werk gaan. Indien u besluit met een van ons in zee te gaan, nemen we de volgende stap.

Mediationovereenkomst

Allereerst leggen wij een aantal zaken vast in een mediation overeenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief wordt gehanteerd en hoe de kosten worden verdeeld. Ook verklaren partijen dat zij actief meewerken en dat zij het conflict zelf willen oplossen.

De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die partijen voor het conflict zullen vinden. Zowel beide partijen als de mediator ondertekenen deze overeenkomst. Elke MfN Mediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

Mediationbijeenkomst(en)

Beide partijen krijgen ruim de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. De mediator zal door middel van open vragen stellen partijen uitnodigen het conflict met elkaar te bespreken en hierin het communicatieproces begeleiden. De ervaring leert dat na een aantal bijeenkomsten het conflict vaak kan worden opgelost. Maar natuurlijk kan het ook een keer voorkomen dat dit niet lukt. Zodra dat duidelijk wordt, wordt de mediation beëindigd.

Einde mediation

Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing indien nodig en gewenst vast in een overeenkomst of vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken beschreven die partijen gemaakt hebben. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is de mediation afgerond.