Toepassingen van mediation

Mediation is in veel gevallen toepasbaar en verdient zelfs de voorkeur boven een juridisch traject. Mediation is zeer goed in te zetten bij:

  • Burenruzies
  • Echtscheiding
  • Ruzie over omgangsregeling
  • Familieruzies
  • Ruzie bij erfenissen
  • Conflicten met instanties
  • Dreigend ontslag
  • Arbeidsconflicten
  • Business mediation

Deze opsomming is uiteraard niet limitatief.