Wanneer kis je voor mediation?

Wanneer mediation?

Mediation is in principe geschikt voor elk soort conflict. Basisvoorwaarde is dat beide partijen de oprechte intentie hebben er samen uit te komen, en dat beide partijen vrijwillig besluiten tot mediation. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bijkomende redenen om voor mediation te kiezen zijn vaak lagere kosten, kortere doorlooptijd en behouden/herstellen van de relatie.

Aan wat voor soort conflicten kunt u dan denken? We geven wat voorbeelden, maar die zijn zeker niet limitatief:

  • Echtscheiding
  • Burenruzies
  • Conflicten met overheden
  • Arbeidsconflicten
  • Klant – leverancierconflicten
  • Bestuursconflicten
  • Conflicten over erfenissen
  • Conflicten over (kinder-)alimentatie
  • Conflicten over omgangsregelingen

Wanneer geen mediation?

Mediation werkt niet als een van de partijen niet vrijwillig mee wil of kan werken. En ook niet als een conflict veroorzaakt is door fraude, criminaliteit.

Als een partij niet geïnteresseerd is in de belangen of behoeften van de andere partij of als een partij alleen voor eigen gelijk gaat, is rechtspraak of arbitrage meer geschikt.